Skäpperöds Wilhelmina RS

Skäpperöds Wilhelmina RS Ljbr 99888 = 42 p. G1
e.Skäpperöds Odysseus DK-SH 414 u. Skäpperöds Penelope RS 3968
Skäpperöds Wilhelmina  RS
Skäpperöds Wilhelmina  RS