Mina minnen av Lady Joan Gore-Langton, South Park 1986-1988

South Park

Redan vid "grindstugan" till South Park förstår man att man kommit rätt vid mötet av denna skylt. South Park-stuteriet grundades så tidigt som på 1870-talet i Skottland av två flickor, Ladies Estella och Dorothea Hope: två unga "djurtokiga" flickor:All ledig tid använde de att vårda och träna sitt menageri: kor, tjurar, zebror, uttrar, åsnor och inte minst en hare som hette Juggins.

Vägen till Grass Market i Edinburgh passerade nära deras hem och en dag fick de syn på två Shetlandsponnyer i en fårhjord. Efter lite övertalning fick de köpa ponnyerna och de döptes till Jack och Jill, hingst och sto trodde man. Fram på sommaren, när pälsen blivit tunn och sidenglänsande, upptäcktes det att båda var hingstar. De fick ändå behålla sina namn, och de stamboksfördes som Jack 16 och Jill 19, två sedemera legendariska hingstar:(Stuteri Skäpperöds stamsto Romance RS 46, född 1962 på South Park, kan säga morfars farfars far till Jack 16: dvs endast 5:e generationen från Jack 16!)

Systrarnas shetlandshjord växte och efter att äldste brodern övertagit familjegodset flyttade systrarna med sin mor och yngre bror söderut och bosätte sig på Great Hollanden Farm för att till sist under första världskriget flytta till South Park.

1899 sålde Lord Londonderry sitt stuteri på offentlig auktion.Systrarna Hope förvärvade många av de bästa avelsstona och hingstarna och tog dem med sig söderut. Bland dem fanns Bretta 811, som segrade i många shower, och hennes far Odin 32 , en hingstlinje som man finner i många av South Parks blodslinjer ( Odin är morfars farfar till Romance).

Systrarnas liv fortsatte att mer och mer bestå av uppfödning, visning och körning av de små ponnyerna. De sålde tex ett år femton föl till Rysslands Kejsarinna och Championstoet Cara såldes 1894 till Drottning Victoria. Ponnyer exporterades också till Australien och till Indien.

Ponnyerna visades ofta för hand och körda under denna period: Estella körde med ett enormt självförtroende, för att inte säga nonchalant, och erövrade många pokaler och troféer.

1938 sändes två cream dun avelshingstar :Ferdinand (Romance farmorsfar) och Cuckoo till en stor årlig utställning i Essen, Tyskland. Ekipaget erövrade utställningens samtliga priser.Lady Joan visade mig ett foto föreställande Adolf Hitler och hur han gratulerade och samtalade med systrarna vid prisutdelningen. ”I hate him” väste Lady Joan med avsky och pekade på Hitler!

Under kriget låg aveln helt nere. South Park fick däremot två gånger fösterrutorna krossade av Luftwaffes bombplan när de dumpade återstående bomber på väg hem efter att ha bombat London.

Efter kriget minskades uppfödningen successivt. Miniatyrerna linjeavlades omsorgsfullt och nu började de ryktbara South Park familjerna växa fram och fick sin egen prägel genom att fölen döptes med ett namn med samma första bokstav som mammans namn T.ex. "B" för Bretta vilka i allmänhet blir svartbruna eller bruna, "C" familjen är gulbruna och cream duns, "R"- familjen är fux med ljus man och svans. "F" och "V" var mestadels miniatyrer med olika färger, även svartskimlar finns bland dessa.

1952 dog den sista systern, Estella, vid 92 års ålder. Några år tidigare bad den gamla damen sin brorsdotter Lady Joan Gore-Langton att , när hon själv gick bort, se till att ponnyerna inte försvann till Amerika eller såldes till människor som inte uppskattade deras stamtavla.


 

Lady Joan Gore-Langton

Med ponnyerna följde även ett fallfärdigt hus där rosor som växte in genom sovrumsfönstren(!) och ägor på 90 tunnland.

Lady Gore-Langton insåg plötsligt att hon blivit ägare till en mycket nedgången egendom, 70 shetlandsponnyer och otillräckliga medel att reparera effektivt! Dessutom planerade hon att lämna landet under 18 månader!

Lyckligtvis kunde hennes syster bevaka de nya tillgångarna och även Lady Estellas allt-i-allo , ”Mr Fixit” Arthur Brabon fanns kvar på South Park.

Några av de allra äldsta stona skulle avlivas och den nya ägaren tyckte sig känna igen ett sto som den gamla favoriten Coronas Climax 4505( farmorsmor till Romance) : Svaret blev ” Ja, och hon är 35, jag tror inte hon blir dräktig igen, tror ni?” Blev svaret från trotjänaren.

De sista säsongerna hade de normalstora stona betäckts av en liten, skäckhingst vid namn Florio 4505 eftersom den siste normalstora hingsten i stuteriet, Beau Ideal 1288 (Romance morfar) dödats vid en trafikolycka.Resultatet var en ung stam med några charmerande medelstora ponnyer, de flesta skäckar, men inga vackra ungston som kunde ta över som avelsston efter sina snabbt åldrande mödrar

Oljemålning av Avening Davy Crockett på South Park Om samtliga blodslinjer skulle bevaras måste det snabbt skaffas en ny avelshingst för att rädda det som fanns kvar.För att få bästa resultat krävde det linjeavlade stomaterialet en hingst med liknande blodslinjer Avening Davy Crockett 1736, en cream dun sonson till Ferdinand, inköptes. Hans stamtavla innehöll mest South Park blodslinjer: en blandning av olika familjer och färger. Han blev de närmaste åren far till en mångfald vackra döttrar med alla de gamla damerna som mödrar: Så skapades de närmaste åren den nya generationen South Park ston av normalstorlek. Bland dessa ston återfinns vår gamla Romance RS 46!

Fairy Florist, mor till Fairy Finesse Bland miniatyrerna fanns vid den här tiden några av de bästa stona i skocken. Det fanns också några charmiga och mycket små hingstar men samtliga var alltför gracila för att användas i aveln. I stället inköptes Ron of North Wells 1989, en liten svart hingst med Marshwood blod (morfar till Fairy Redstart som är far till Fairy Finesse och Fairy Crevette). De flesta gamla ministona hade mörka färger, varför den nya generationen också blev mörk. Lady Gore-Langton försökte snarast återvinna samtliga färger på typmässigt goda individer. Samma krav ställdes på miniatyrerna som på deras större ”kusiner”.

Oljemålning av Fairy Light 1259 på South Park De flesta shetlandsuppfödare anväder prefix före namnet för att ange ponnyens ursprung, så inte på South Park. Men när Lady Joan tog över stuteriet fick miniatyrerna prefixet Fairy: Det hade tidigare använts till en mycket liten familj på stuteriet tex Fairy Light, Fairy Friend o.s.v.

Fairy Bacchus, en liten fuxhingst, med Avening Davy Crockett och Superstition of Marshwood blod föddes. Han gav en fantastisk korsning med Rons döttrar, vilket blev en god grund för 80-talets ministostam med ben, massa, kvalitet och inte minst alla ursprungsfärgerna kom tillbaka. Bland dessa miniatyrer finns även hingsten Fairy Redstart (Crevettes och Finess far). Fairy Redstart

I oktober 1987 drabbades England av en svår storm vilken ödelade stora delar av South Park. Stormen drabbade både fastigheten och de vackra beteshagarna med mycket gamla uppvuxna träd. Dessa knäcktes som tändstickor eller rycktes upp med rötterna. Detta skedde veckorna innan vi skulle hämta 87-års inköpta föl och det var ända till sista dygnet före avresan omöjligt att få kontakt med South Park på grund av förstörda el- och teleförbindelser. Vi kom emellertid fram och möttes av stor ödeläggelse: Man hade trots stomen lyckats ta in alla de åtta fölen vilka var installade och ”leveransklara”.

 Katarina på South Park  Jag besökte South Park 4 gånger under åren 1986-88 och hade vid varje besök mycket givande långa samtal med ”Shetlandsuppfödningens Grand Old Lady” Bland annat avslöjade hon då att hon aldrig besökt Sverige trots att många av hennes uppfödningar hittat hit! Det framskymtade också att hon, som en av våra skickligaste domare var besviken över att aldrig ha inviterats och skulle med glädje accaptera en inbjudan.

Lady Joan Gore Langton gick bort 1989 och hade då ägt South Park i 30 år, men hade ända sedan barnsben vuxit upp med shetlandsponnier. Stuteriet drivs vidare, om än i mindre skala, under samma namn av en avlägsen släkting, men har flyttat till annan del av England. Fredrik i hingsthagen med Fairy Gilder till höger

De för mig nya kunskaperna om avel som jag erfor vid besöken på South Park har jag praktiserat på våra egna ponnyer och jag måste med förtjusning konstatera att de mer än etthundra år gamla teorierna håller och tycks ge mycket starka och trevliga individer.


Minishetlandsto på South Park 1998  Min drömhingst numera i Skottland