Skäpperöds Orchidé SPAR 38-95-3983

Skäpperöds Orchidé SPAR 38-95-3983
Brunskimmel. Född 1995. 77 cm. DIPLOM.
e. Almnäs Scurry RS 219 u. Fairy Crevette RS 2537
Skäpperöds Orchidé som 3 åring Skäpperöds Orchidé som unghäst